Varmt välkommen till Högalidsmoderaternas årsmöte!

Den 24 februari kommer Högalidsmoderaterna att hålla
årsmöten och välja ny styrelse. Efteråt samlas vi för ett
gemensamt mingel med de andra söderföreningarna
(Katarina, Maria, Sofia, och Sjöstaden) där vi får lyssna till
en hemlig inbjuden talare. Där kommer det även serveras
ost och vin alternativt alkoholfritt för de som vill till priset
100 kr som betalas i förskott.

Datum och tid: Årsmötet äger rum onsdag den 24 februari 2016
kl 18.00

Plats: Moderaternas Hus, Stora Nygatan 30, Gamla Stan

Anmälan: Anmälan till årsmötet mailas till arba.kokalari@moderat.se.
Mingel och förtäring: 100 kr betalas senast 19 februari till
bankkonto Länsförsäkringar 9022 97 050 40, alternativt
via Swish 076-7654463 (Eva Ekmehag). Ange namn och
”Högalid” vid din betalning.

Motioner och handlingar: Vill du skicka in en motion till årsmötet eller engagera dig i styrelsen? Motioner mailas till arba.kokalari@moderat.se och intresse för styrelsearbetet mailas till valberedningens sammankallande marie.agmen@moderat.se senast 10 februari. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga via föreningens hemsida, moderaterna.net/hogalid, en vecka innan mötet

Välkommen!
Arba Kokalari
ordförande Högalidsmoderaterna